Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Puurpapendrecht.nl

Inloggen of inschrijven

Eilandje bij Tinbergenplantsoen wordt opgeknaptHet eilandje tussen het Tinbergenplantsoen en de Zernikelaan wordt natuurvriendelijk ingericht. In 2019 worden de laatste aanpassingen gedaan. Zo worden in maart 2019 de waterplanten geplant en de zaaimengsels gezaaid en krijgen enkele vogelsoorten een woning aangeboden. Vogelhuisjes, gemaakt door een bewoner uit het Tinbergenplantsoen. Ook aan de insecten wordt natuurlijk gedacht door het zaaien van de juiste beplanting en het plaatsen van een insectenhotel. Iedereen is van harte welkom op het eilandje. Omdat alles nog moet groeien en wortelen zijn sommige stukken kwetsbaar. Aan alle gebruikers wordt gevraagd om  op de paden te blijven, niet te fietsen, de honden aangelijnd te houden en vooral te genieten.


November 2018, wandelend langs het slingerpaadje: er groeien nu al veel soorten paddenstoelen. 


15 november 2018, bewoners en gemeente planten met elkaar 22 bomen op het eilandje op een prachtige herfstdag. 


Medio oktober, de grondwerkzaamheden zijn afgerond. Op naar de volgende fase: bomen planten

     De werkzaamheden zijn begonnen!


Maandag 24 september 2018 is GKB Realisatie BV, in opdracht van de gemeente Papendrecht, gestart met herinrichtingswerkzaamheden aan het eilandje tussen het Tinbergenplantsoen en de Zernikelaan. 

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie, zijn er calamiteiten? Dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14078.

U kunt ook uw reactie achterlaten op deze pagina. Voor vragen en of opmerkingen kunt u ook mailen naar wijkgerichtwerken@papendrecht.nl of bellen met Leni van Mourik, wijkcoördinator: 078-7706267


Hoe is dit allemaal ontstaan?

Het eilandje Tinbergenplantsoen is een eilandje in wijk De Kooy, gelegen tussen de flats van de Zernikelaan, de burgemeester Keijzerweg en de woningen aan het Tinbergenplantsoen.

Na een schouwronde in 2017 met de gemeenteraad heeft een aantal bewoners van het Tinbergenplantsoen een werkgroep opgericht met als doel samen met de gemeente de onderhoudstoestand op het eilandje te verbeteren.

In mei 2017 zijn in een bijeenkomst met de bewonerswerkgroep verwachtingen uitgesproken en wensen opgehaald. Er is een enquête opgesteld en uitgezet. Op basis van de uitkomsten en de punten, aangedragen door de bewonerswerkgroep, zijn drie ontwerpen gemaakt voor de opknapbeurt van het eilandje: een bloemenvariant, een speelvariant en een natuurvriendelijke variant.

In november 2017 is een bewonersavond georganiseerd. Een kleine 30 bewoners hebben een duidelijke voorkeur (meer dan 80%) uitgesproken voor een natuurvriendelijke variant. De natuurvriendelijke variant is in het 1e kwartaal van 2018 nader uitgewerkt. Bij deze variant vervalt de voetbrug tussen de woningen van het Tinbergenplantsoen en het eilandje. Een gedeelte van de oevers wordt natuurvriendelijk ingericht en de verlichting op het eiland vervalt. De planning is dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2018 kunnen worden afgerond, afhankelijk van o.a. de uitkomsten van het flora- en fauna onderzoek en weersomstandigheden.

Voordat kon worden overgegaan tot het verwijderen van de voetbrug tussen het eilandje en de woningen Tinbergenplantsoen, was het noodzakelijk dat op grond van de Wegenwet en de Algemeen wet bestuursrecht (Awb), het ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid  eerst ter inzage werd gelegd. Het besluit heeft vanaf 24 april tot en met 6 juni 2018 in het gemeentehuis ter inzage gelegen. Het definitieve ontwerp en de beslissing om de voetbrug tussen de woningen Tinbergenplantsoen en het eilandje te verwijderen is vastgesteld.

Heeft u zich ingeschreven op PuurPapendrecht? Dan kunt u direct reageren en uw waardering aangeven. Voor vragen en of opmerkingen kunt u ook mailen naar wijkgerichtwerken@papendrecht.nl of bellen met Leni van Mourik, wijkcoördinator: 078-7706267.

Deel dit bericht!

Reacties

Peter Stremler
7 oktober 2018

Het begint steeds meer vorm te krijgen. Echt leuk!