Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Stichting Hart voor IQ is een expertisecentrum hoogbegaafdheid. Wij bieden allerlei diensten aan op het gebied van hoogbegaafdheid: van ontmoetingen tot diagnostiek en van lichte ondersteuning tot intensieve begeleiding. Een flexibel op maat aanbod, alles onder één dak!

06-24635446
hartvooriq.nl

In de regio Zuid-Holland zuid ontbrak een overkoepelende, bovenschoolse, voorziening met een aanbod specifiek voor leerlingen met een (zeer) begaafd intelligentieprofiel. Stichting Hart voor IQ (Haviq) wordt hét expertisecentrum HB van de regio; alles onder één dak!

Onze missie is het creëren van een flexibel en op maat aanbod voor kinderen en jongeren. We willen ouders en professionals adviseren, ondersteunen en hun kennis aanvullen.

De stichting wil een huiselijke en veilige omgeving creëren waarvan het aanbod bijdraagt aan de maximale ontplooiing van de talenten van kinderen en jongeren. Het wordt een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders, scholen en professionals; positief en op de toekomst gericht. De kwaliteit van het aanbod wordt gegarandeerd door inzet van ervaren en geschoolde medewerkers met voldoende kennis van, affiniteit en ervaring met de doelgroep.