Kamers met Aandacht

Bemiddeling bij kamerverhuur aan jongeren in kwetsbare situaties.

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie met als doel positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen. En daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. We zoeken voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken buren.

Onze missie

Wij realiseren kamers met aandacht; woonruimte voor jongeren die nog onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen.

Onze visie

Jongeren die niet tot volwassenheid thuis kunnen wonen, hebben recht op betaalbare woonruimte waar ze met informele steun vanuit hun omgeving en ambulante begeleiding verder zelfstandig kunnen worden.

Meer informatie
Deel dit bericht!