Biodiversiteit


Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals bijvoorbeeld de mens.
We kunnen niet overleven zonder de natuur en toch beschouwen we natuur vaak als iets vanzelfsprekends.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit is van cruciaal belang voor talloze menselijke activiteiten. Veel voedsel kunnen we alleen maar produceren dankzij een vruchtbare bodem, zuiver water en bijen die planten en bomen bestuiven.
Bomen en planten zuiveren de lucht door zuurstof te produceren en verontreinigende stoffen op te nemen.

Onze klerenkasten hangen vol natuurlijke stoffen zoals katoen, wol en zijde. De natuur voorziet ons ook van hout en andere materialen voor gebouwen en meubilair.

Veel geneesmiddelen, zoals aspirine, zijn van natuurlijke oorsprong. Daarnaast herbergen ecosystemen zoals het regenwoud en koraalriffen nog onbekende stoffen die wel eens van onschatbare, levensreddende betekenis zouden kunnen zijn.

De helft van de kooldioxide die we uitstoten wordt door de natuur geabsorbeerd. Deze "koolstofputten" spelen een grote rol bij het afremmen van klimaatverandering.

Koraalriffen en mangrovebossen zijn een buffer tegen stormen en tsunami‚Äôs. Drasland kan als een spons overtollig water absorberen en zo overstromingen voorkomen.

Prachtige natuurgebieden trekken talloze bezoekers aan en geven de lokale bevolking zo een bron van inkomsten.

Veel mensen genieten in hun vrije tijd van de schoonheid van de natuur. In sommige culturen hebben bepaalde plaatsen en soorten zelfs een spirituele betekenis.
 

Maar toch wordt de biodiversiteit wereldwijd bedreigd. Planten en dieren sterven uit, vooral als gevolg van menselijk handelen. En alle biodiversiteit die verloren gaat, komt nooit meer terug.

Verlies aan biodiversiteit betekent niet alleen dat er zeldzame planten- en diersoorten verdwijnen. Het leidt ertoe dat volledige ecosystemen minder produceren en kwetsbaarder worden voor invloeden van buitenaf. Visbestanden kunnen instorten, de bodem kan onvruchtbaar worden en bijenvolkeren kunnen verdwijnen. De natuur geeft ons allerlei dingen gratis, maar ieder jaar wordt het minder. Economen schatten dat verlies wereldwijd op zo'n 50 miljard euro per jaar. 

Kortom, biodiversiteit is voor ons belangrijk! Het zorgt voor de productie van zuurstof, voedsel, schoon drinkwater, bouwmateriaal, brandstof, grondstoffen voor kleding en natuurlijk medicijnen. En daarnaast draagt biodiversiteit bij aan technologische innovatie, geeft het inkomsten, en meer welzijn!

Daarom moeten we de natuur beschermen! En dat kunnen we alleen samen!