Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden


De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven lokale adviesraden in de Drechtsteden en drie specialisten op het gebied van zorg thuis, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidzorg. We zijn de oren en ogen in de samenleving. We signaleren waar het goed of juist niet goed gaat. We geven de sociale dienst en de gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die spelen in het sociaal domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en jeugdhulp. 

Contact
Heeft u opmerkingen, suggesties, verbeterpunten en/of wilt u ervaringen delen met uw lokale adviesraad of met de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden? Neemt u dan contact op via e-mail: of telefonisch: 078 617 69 82 of 06 3854 5912. Op de website vindt u contactgegevens van de lokale adviesraden: www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl.