Samenstelling Wmo-adviesraad


De huidige samenstelling van de adviesraad is als volgt:

  • Mevrouw I. Robart-Peters (voorzitter)
  • Mevrouw V.I. de Waard-de Bruijn
  • Mevrouw P.J. de Roo-Viskil
  • De heer H.A. Nieuwstraten
  • De heer A. Groenenboom
  • Mevrouw W.M.E. van der Hoeven (ambtelijk secretaris)