Menu

Geschiedenis Papendrecht

Het gebied rondom Papendrecht, de Alblasserwaard, is gelegen tussen de rivieren de Lek, Merwede en de Noord. Al tijdens de Romeinse tijd was het bewoonden het was een zeer moerassig gebied. De eerste bewoners vestigden zich daarom op de hoger gelegen zandduinen ook wel donken genoemd. Vanwege de vele overstromingen trokken deze mensen rond het jaar 250 weg en raakte de streek ontvolkt. Pas rond het jaar 1000 vestigden zich hier weer mensen. Zij stichtten ergens in de elfde eeuw de nederzetting Papendrecht, dat in 1105 voor het eerst genoemd werd in een officieel document.

De naam Papendrecht komt mogelijk van het woord ‘papen’ (geestelijken) en ‘tricht’ of ‘drecht’ (een doorwaadbare plek in een rivier).

Strijd tegen het water
In de dertiende eeuw begon men met het ontginnen en droogleggen van het moeras- en veengebied rondom Papendrecht. Na 1277 toen de dijken werden aangelegd ontstond er een dorp. De dijken dienden om het dorp te beschermen tegen de overstromingen. Hoewel de dijken enige bescherming boden, werd Papendrecht in latere eeuwen nog vaak getroffen door watersnoodrampen. Tot aan het begin van de negentiende eeuw, toen er betere technieken kwamen om het land te beschermen, werd de Alblasserwaard wel 32 maal getroffen door overstromingen. De laatste overstroming was in 1953 toen de dijk bij de Noordhoek doorbrak.

Dorp van dijkenbouwers
Door de vele overstromingen was de bevolking van Papendrecht behoorlijk arm. Men leefde met name van de visserij, de landbouw, veeteelt en het verbouwen van riet. Ook waren de inwoners, door hun voortdurende strijd tegen het water, gespecialiseerd in het bewerken van de dijken. Tot 1816 was het dorp in het bezit van adellijke families. Pas hierna kwam er een gemeentebestuur en begon Papendrecht zich verder te ontwikkelen. Met name in de jaren zestig is Papendrecht flink uitgebreid en in 1986 slokte het een deel van het voormalige Wijngaarden op.

In 2005 vierde Papendrecht haar 900-jarig bestaan.

De gemeente telt 32.268 inwoners op 1 januari 2016, bron: CBS  en heeft een oppervlakte van 10,77 km² (waarvan 1,30 km² water). Binnen de gemeente grenzen liggen geen andere kernen.

Meer weten over de geschiedenis van Papendrecht klik hier.


Voor foto's en filmpjes van Oud Papendrecht klik hier.