Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap door vrijwilligers, voor mensen die niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat hierbij om ...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven