Menu

Wijken

Kaart gemeente Papendrecht


Wijken en postcodes

Westpolder en 't Eiland3351
Molenvliet3352
Kraaihoek  en 't Zand3353
Middenpolder3354
Wilgendonk3355
Oostpolder  en De Kooy3356
Vriesenpolder3356


Wijkcoördinatoren

De gemeentelijke wijkcoördinatoren voor Papendrecht zijn mw. L. van Mourik en mw. L. Human, bereikbaar via wijkgerichtwerken@papendrecht.nl of telefonisch via tel. 14 078.

Leni van Mourik en Liset Human

V.l.n.r.: L. van Mourik en L. Human

De wijkcoördinatoren proberen door het leggen van contacten, het bemiddelen tussen partijen, het ondersteunen, regisseren en (mee)organiseren van activiteiten de leefbaarheid in de wijk waar nodig te verbeteren en de sociale cohesie te versterken.

Bewonersinitiatieven en goede ideëen

Goede ideeën van Papendrechters zijn welkom en krijgen ruimte van de gemeente.

De gemeente Papendrecht geeft graag ruim baan aan inwoners om het ‘gewoon te gaan doen’ en ideeën in de praktijk te brengen. Natuurlijk hoeven initiatieven zich niet te beperken tot het opruimen van zwerfafval of het bijhouden van een groenstrook. Landelijk zijn er tal van voorbeelden van succesvolle bewonersinitiatieven op andere vlakken, zoals activiteiten en evenementen in wijken, opruim- en verkeersveiligheidsacties of zelfs gezamenlijke aanpak van energiebesparende- en opwekkende maatregelen.

Inwoners van Papendrecht die meer willen weten over de mogelijkheden of zelfs al ideeën hebben,
kunnen contact opnemen met de wijkcoördinatoren, via wijkgerichtwerken@papendrecht.nl of telefonisch via tel. 14 078.