Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Puurpapendrecht.nl

Inloggen of inschrijven

Wees Welkom in Bij Bosshardt!Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt. De ontmoetingsplek is meerdere dagen per week geopend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie. Doordat bewoners kunnen meewerken in Bij Bosshardt ontwikkelen zij zich op verschillende gebieden zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden. Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. Buurtbewoners weten Bij Bosshardt te vinden en komen op deze manier uit een sociaal isolement. Het geeft contacten aan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten. In de buurt weet men wat de ander bezighoudt en de bewoners krijgen een grotere betrokkenheid op elkaar. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en wanneer nodig worden mensen doorverwezen naar professionele hulpverlening.

Bij Bosshardt is meerdere dagen per week geopend;

Maandag

Koffie inloop 10.00 - 12.30 uur

Nederlandse les en huiswerkbegeleiding 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag

Koffie-inloop 10.00 - 12.30 uur

Lunch 12.30 - 13.30 uur (kosten 2 euro)

Woensdag 

Koffie-inloop 10.00 - 12.30 uur

Kindermiddag 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 

Koffie-inloop 10.00 - 12.30 uur

Creamiddag 14.00 - 16.00 uur

Warme maaltijd 17.00 - 19.00 uur (kosten 3.50 euro, graag vantevoren opgeven)

Vrijdag

Nederlandse les 9.30 - 12.30 uur


Bij Bosshardt Papendrecht

Staringlaan 3

078 - 615 85 31